Digiturundus lahendused kogenud agentuurilt

Keskendume nendele kanalitele, mis toovad parima tulemuse

Mis on digiturundus?

Digiturundus on turundusvaldkond, mis kasutab digitaalseid kanaleid nagu internet, sotsiaalmeedia, mobiilseadmed, e-kirjad ja muud digitaalsed platvormid, et jõuda sihtrühmani ja edastada neile turundussõnumeid. See hõlmab mitmeid erinevaid tegevusi, sealhulgas SEO (otsingumootorite optimeerimine), SEM (otsingumootori turundus), sotsiaalmeedia turundus, sisuturundus, e-posti turundus, mobiilseadmete turundus ja palju muud.

Digiturunduse eesmärk on luua tugev online-kohalolek, suurendada bränditeadlikkust, meelitada uusi kliente ja tõsta müüki. Digitaalsete kanalite abil saab ettevõte jõuda laiema publikuni, mõõta tulemusi ja kohandada turundusstrateegiat vastavalt klientide käitumisele ja vajadustele.

Digitaalne turundus on tänapäeval äärmiselt oluline, sest üha enam inimesi otsib oma vajaduste rahuldamiseks infot ja tooteid internetist. Seetõttu on digitaalsetel platvormidel suur potentsiaal ettevõtete jaoks, kes soovivad oma turundustegevust tõhustada ja kasvatada oma äri.

Digiturundusstrateegia

See on plaaniline lähenemine ettevõtte turunduseesmärkide saavutamiseks digitaalsete kanalite kaudu. Strateegia määratleb sihtrühmad, valitud kanalid, eesmärgid ning mõõdikud, mis aitavad juhtida ja hinnata online-turundustegevusi.

Tänapäeva konkurentsivõimelises ärimaastikus on digiturundusstrateegia enam kui lihtsalt soovituslik – see on hädavajalik. Hea strateegia tagab, et teie digitaalsed ressursid ja tegevused töötavad sünergias, tagades maksimaalse ROI (investeeringutasuvuse) ja tõhusa brändikohaloleku. Olgu teie eesmärgiks bränditeadlikkuse suurendamine, müügi tõstmine või klientide kaasamine, korralikult koostatud digiturundusstrateegia on teie edu alustala.

Digiturundus on teenus mis lähtub õigetest valikutest

Digiturunduse püsiteenus koosneb mitmetest erinevatest teenustest. Milliseid töid ja millises mahus teha sõltub juba kliendi ärist ja sihtturust. Digiturundus tervikuna on pidevas muutumises ja seetõttu ongi oluline valida just need internetiturunduse teenused, mis kõige odavamalt ja kõige rohkem oste või päringuid genereerivad.

Digiturunduse üheks oluliseks alustalaks on analüüs. Analüüs hõlmab endas nii kodulehe analüüsi kui ka kliendi ärianalüüsi. Sealt tuleneb digiturunduse strateegia. Strateegia aitabki keskenduda nendele teenustele, mis toovad parima tulemuse.

Peamised püsiteenuse valdkonnad:

Soovite olla klientidele nähtav internetis?

Soovite uusi kliente? Olla ka olemasolevatele klientidele nähtav?

Soovite turundusspetsialistide täisteenust?

Teil pole palgal turundusspetsialistede armeed? Mida valida, mida teha, kuidas teha?

Soovite kuluefektiivset turundust?

Teile on oluline, et iga kulutatud sent tooks teile maksimaalselt raha tagasi?

Kodulehe arendused, turvamonitooring ja sisuhaldus

Klassikaline digiturunduspakett sisaldab kodulehe hooldust sh. moodulite uuendamist, varunduse tegemist, turvamist. Selle alla saab koondada kõik tugiteenused, mida on võimalik teostada kodulehe või e-poe puhul. Vaja on luua maandumislehti, uusi arendusi ning võimalusi klientide hoidmiseks ning juurde hankimiseks – seetõttu on kriitiline omada arenduspartnerid, kes seda kõike suudab pakkuda.

SEO tööd

Teostame SEO töid parandamaks kliendi lehe üldist kui ka märksõnade põhist nähtavust otsingumootorites. Optimeerimisel teeme nii kodulehe põhised sisemisi töid kui ka kodulehe väliseid töid. SEO teenus on igakuine teenus, kus strateegiad ja tööd on pidevas muutumises.

Google Ads teenus koos remarketingiga

Google Ads teenusena koostame, seadistame ja haldame kliendi Google Adsi kontot. Vajadusel loome uue konto. Teostame pidevat optimeerimist ja vajadusel ka remarketingi.

Sotsiaalmeedia sisuhaldus ja reklaami teenused koos remarketingiga

Haldame kliendi olemasolevat Facebooki lehte. Tegeleme klientidega suhtlemisega ning postitame uudiseid ning sisu vastavalt turundusstrateegiale.

Samuti kuulub siia alla Facebooki reklaamihaldus. Loome ning optimeerime vastavalt strateegiale Facebookis reklaame.

Lisaks kasutame taasturundus ehk remarketingi võtteid, et turundada võimalikult kuluefektiivselt.

Sisuturundus

Sisu tootmine kliendi blogisse või kodulehele. Või sisu koostamine kliendi poolt etteantud materjalide põhjal. Lähtume kliendi teenustest ja toodedest. Loome sisu sellises võtmes, et see pakuks olemasolevatele kui tulevastele klientidele väärtust. Sisu töötleme selliseks, et see oleks hästi nähtav otsingumootorites. Sisu jagame ka erinevate kanalite kaudu nagu uudiskirjad, sotsiaalmeedia kui ka kodulehel endal.

Automatiseeritud e-posti turundus

Selle teenusega liidame kliendi automatiseeritud tarkvaraplatvormiga, kus erinevad kliendid jagatakse erinevatesse segmentidesse ja nendele luuakse automatiseeritud tunnelid, mis tõstavad teenuse või toodete konversioonimäära väga hästi.

Uue põlvkonna digitaliseerimine

Digiturunduse teenus kõige suurem kasutegur avaldub protsesside automatiseerimisest. Erinevate tarkvarade liitmisest selliselt, et kõik protsessid toetaksid maksimaalselt ettevõtte vajadusi ja strateegiaid. Inimfaktorit minimaliseerides ning uue põlvkonna AI-d maksimaliseerides. Selles protsessis lähtutakse väga ärilistest strateegiatest kui ka kliendi persoonadest. Protsess on pikk, kuid lõpptulemus aitab säästa palju inimtööjõudu ning viia ettevõtte protsessid uuele tasemele.

Digiturunduse KKK (Korduma Kippuvad Küsimused)

 1. Mis on digiturundus?
  Digiturundus hõlmab kõiki turundustegevusi, mis kasutavad elektroonilisi seadmeid või internetti. See sisaldab tegevusi, nagu e-posti turundus, sotsiaalmeedia turundus, otsingumootorite optimeerimine (SEO), makstud reklaam internetis ja palju muud.
 2. Miks on digiturundus oluline?
  Elame digitaalses ajastus, kus suur osa tarbijatest otsib tooteid ja teenuseid veebis. Digiturundus võimaldab ettevõtetel jõuda nende tarbijateni seal, kus nad juba aktiivsed on, ja luua nendega sügavamaid sidemeid.
 3. Mis vahe on SEO-l ja SEM-il?
  SEO (otsingumootorite optimeerimine) keskendub orgaanilisele liiklusele otsingumootoritest. SEM (otsingumootorite turundus) hõlmab makstud reklaamikampaaniaid, nagu Google Ads, et jõuda eesmärgipublikuni.
 4. Kuidas mõõta digiturunduse efektiivsust?
  Digiturunduse efektiivsust saab hinnata erinevate mõõdikute, nagu klikkimäär (CTR), konversioonimäär, veebisaidi külastatavus, kampaania ROI ja paljude teiste analüütiliste vahendite abil.
 5. Kas sotsiaalmeedia turundus on vajalik kõigile ettevõtetele?
  Kuigi sotsiaalmeedia võib olla võimas vahend paljudele ettevõtetele, sõltub selle efektiivsus ettevõtte eesmärkidest, sihtrühmast ja valitud platvormidest. Mõned ärid võivad leida rohkem väärtust teistes digiturunduse kanalites.
 6. Mida tähendab sisuturundus?
  Sisuturundus on strateegiline lähenemine, mis keskendub väärtusliku, asjakohase ja järjepideva sisu loomisele ja jagamisele, et meelitada ja hoida kindlat sihtrühma, soodustades lõppkokkuvõttes kasulikku klienditegevust.
 7. Kui tihti peaksin oma digiturundusstrateegiat uuendama?
  Turg ja tehnoloogia muutuvad pidevalt, seega on hea vaadata oma strateegiat läbi vähemalt kord aastas, kuid väiksemate kohandustega peaks tegelema vastavalt vajadusele veelgi sagedamini.

Digiturundus teenusena, kuidas käib protsess?

Iga eduka resultaadi aluseks on hästi läbimõeldud tegevuskava ning tegevuste analüüs, mis ja kas toimis. Töid, mida digiturunduses on võimalik teha – on tuhandeid. Teha just neid töid, mis toovad kliendile parima kasu võimalikult vähese vaevaga on kogemus, mis kujuneb aastatega. Marketing Sharks on lihvinud rohkem kui 10 aastaga oma teenused just sellest printsiibist lähtuvalt. Teeme seda, mis toimib! Kuidas käib klassikaline digiturundus meie majas:

 • 1. Kohtumine - kaardistamine, analüüs ja strateegia püstitamine
  Kohtumine kliendiga ja otsesuhtlus annab väga hea sisendi kliendi ettevõtte strateegiatest ning aitab kiirelt saada vastuseid olulistematele teemadele. Sisendi põhjal pannakse paika peamised näitajad ja selle alusel saab koostada digiturunduse strateegia.
 • 2. Digiturunduse strateegia loome
  Lähtuvalt kohtumise infost ning teiste andmete töötlusest nagu seo audit, kodulehe analüüs, Google Analytics, Google Search Console jne. luuakse spetsiifiline digiturunduse strateegia, kus koostatakse tegevuskava ning tööde nimistu erinevate etappide jaoks.
 • 3. Raporteerimise skeemi koostamine
  Kliendile luuakse raporteerimise põhi kuhu koondatakse kõik olulised näitajad, mis annavad ülevaate olukorrast ja eesmärkide täitmisest. Kliendile on raport 24/7 kätte saadav.
 • 4. Etapp 1 tööd
  Kontode tekitamine erinevatesse keskkondadesse ja nende ühendamine omavahel. Esmased kiirabi tööd suurtemate probleemide lahendamiseks ja andmete analüüsi indikaatorite seadistamine mõõtmaks tulemusi.
 • 5. Etapp 2 tööd
  Sisuloome lähtuvalt strateegiast, sisu jagamine erinevates kanalites. Tasuline reklaam ja SEO tööd. Samuti e-maili turundus sh. funnelid, sihtrühmade kaardistamine vastavalt käitumisele, automatiseerimine, remarketing, retargeting jpm.
 • 6. Etapp 3 tööd
  Kogutud andmete ehk kliendi andmete kogust lähtuv turundus. Järgmise põlvkonna turundus, kus sihitakse õiget klienti parimas kasuteguri võtmes. Lisaks korduvad analüüsid ja strateegia loomed ning pidev tööde parendamine parima ROI saamiseks
 • 7. Kliendikohtumised ja raporteerimised
  Jooksvad kohtumised ning ülevaated töödest koos kliendiga.

Vajadus olemas?

Võtke ühendust juba täna ja viime teie äri järgmisele tasemele!