Digiturundus

Marketing Sharks – digiturunduse agentuur, kes teeb ka tulemusi!

Digiturundus tervikuna

Digiturundus Marketing Sharksis on koostatud meie parimatest praktikatest lähtuvalt. Võtame arvesse kliendi spetsiifika, mis on vastavuses digiturunduse strateegia ning teenusega. Vastavalt kliendi spetsiifikale on tööd jaotatud nii, et Teie kasutegur antud teenusest oleks maksimaalne. Jälgime väga pingsalt pidevalt kanalite kasutegurit ja olukorda, kus vajadusel korrigeerime töid selliselt, et kasutegur oleks maksimaalne. Kõike seda silmas pidades valmibki turunduse strateegia, mida ka ajas täiendatakse jooksvalt.

Digiturunduse kasu on just seotud tulemustega. Tulemused ostude või päringute näol. Tulemusi saab väga täpselt mõõta ja seetõttu saab edukalt ka välja arvutada ROI ehk kulu/tulu suhte ja seda iga kanaliga.

Iga kliendi jaoks on meil personaalne projektijuht, kes vastutab teenuse kvaliteedi kui ka kogu projekti eest. Projektijuht juhib spetsialistide meeskonda, kes kõik on oma ala eksperdid. Projekti juhitakse Marketing Sharksi poolt pakutavas projektijuhtimistarkvaras, kus kliendile vajadusel luuakse ligipääs. See aitab kiirelt aru saada erinevatest etappidest ja protessidest ning süstematiseerib suhtlust.

Peamised püsiteenuse valdkonnad:

Digiturundus Marketing Sharksiga:

  • checkannab vabaduse tegeleda enda äriga ja jätta turundamine selle parimas võtmes proffidele
  • checkon läbipaistev ja mul on alati selge, mida ja milleks tehakse
  • checksaan suhelda ja nõu küsida jooksvalt oma ala spetsialistidelt
  • checkteie käsutuses on terve ekspertide meeskond

Marketing Sharks-i kompetents ja asutajate sertifikaadid:

Digiturundus uuele tasemele?

Soovite uusi kliente? Olla ka olemasolevatele klientidele nähtav?

Soovite turundusspetsialistide täisteenust?

Teil pole palgal turundusspetsialistede armeed? Mida valida, mida teha, kuidas teha?

Soovite kuluefektiivset turundust?

Teile on oluline, et iga kulutatud sent tooks teile maksimaalselt raha tagasi?

Digiturunduse strateegia loome

Digiturunduse strateegia on oluline element, mis tagab ja aitab saavutada ettevõtte eesmärke. Analüüsides ettevõtte spetsiifikat, finantse, kliente, turgu ja muid ärilisi aspekte saab koostada strateegia, mis aitab realiseerida ettevõtte eesmärke kõige mõistlikumaid vahendeid valides. Oluline on, et strateeg mõistab ärimaailma ning on kogenud läbi praktika, mis on oluline ettevõtluses, ekspordis ja uute projektide käivitamisel. Ilma plaanita ja strateegiata ei saa digiturunduse teenust pakkuda. Tihti kustutatakse tulekahjusid ja kogu resurss kulub valede tegevuste peale ning seeläbi ettevõte kaotab ajas oma konkurentsivõime või veel hullem satub rahalistesse raskustesse. Tugev ja kindel ning analüüsitud turundusplaan aitab seda viga vältida ja tegeleda kõige olulistemate asjadega õiges järjekorras. Marketing Sharksi strateeg Diana on omandanud magistri kraadi rahvusvahelises ärijuhtimises ning õppis finantsjuhtimist Sydney Tehnoloogia ülikoolis. Diana tugev pikajaline praktiline kogemus annab meile kindluse, et suudame viia iga kliendi järgmisele tasemele.

Kodulehe arendused, turvamonitooring ja sisuhaldus

Sisaldab kodulehe hooldust sh. moodulite uuendamist, varunduse tegemist, turvamist. Selle alla saab koondada kõik tugiteenused, mida on võimalik teostada kodulehe või e-poe puhul. Vahest on vaja luua nullist täiesti uus koduleht kuna vana parandamine võib olla oluliselt ajakulukam ja kallim. Tihti on kodulehel tehnilised probleemid või mingid elemendid takistavad külastajate konverteerumist päringuks või ostuks. Seetõttu on vajalik kodulehe arendustega tegeleda. Koduleht on digiturunduse vundament ja see peab pidama! Seega on kriitilise tähtsusega, et digiturundaja valdab ka koodi ning nende meeskonnas on olemas programmeerijad.

SEO tööd

Teostame SEO töid parandamaks kliendi lehe üldist kui ka märksõnade põhist nähtavust otsingumootorites. Optimeerimisel teeme nii kodulehe põhised sisemisi töid kui ka kodulehe väliseid töid. Eesmärk on orgaanilises otsingus jõuda oma valdkonnas parimate tulemuste hulka, et korjata enamuses külastajaid endale. Orgaaniline otsing on väga hea ROI suhtega kanal, mis toimib 99% äridel. Eesti kontekstis saab väita, et keskmine koduleht on täiesti optimeerimata või seda on tehtud algaja tasemel, mis kindlasti jätab kasutamata SEO suure potentsiaali. Meie meeskonnas on SEO kogemus juba alates aastast 2007, mis kindlasti loob konkurentsieelist algajatega võrreldes.

Google Ads teenus koos remarketingiga

Google Ads teenusena – koostame, seadistame ja haldame kliendi Google Ads kontot. Vajadusel loome uue konto. Teostame pidevat optimeerimist ja vajadusel ka remarketingi. Eesmärk on kanal tööle panna selliselt, et iga kulutatud sent tuleks mitmekordselt tagasi, mitte vastupidi. Oluline on jälgida kvaliteeti sh. kvaliteedihinnet, et klikihind kujuneks võimalikult soodsaks ja sama raha eest saaks rohkem külastusi, mis oleksid täpsemini sihitud.

Sotsiaalmeedia sisuhaldus ja reklaami teenused koos remarketingiga

Haldame kliendi olemasolevat Facebooki lehte või mõnda muud sotsiaalmeedia kanalit. Tegeleme klientidega suhtlemisega ning postitame uudiseid ning sisu vastavalt turundusstrateegiale. Samuti kuulub siia alla Facebooki reklaamihaldus. Loome ning optimeerime vastavalt strateegiale Facebookis reklaame. Lisaks kasutame taasturundus ehk remarketingi võtteid, et turundada võimalikult kuluefektiivselt. Idee on kogu turundus tööle panna ühtselt, et kõik kanalid kannaksid ühtset eesmärki ja oleksid selgelt mõõdetavad.

Sisuturundus

Sisu tootmine kliendi blogisse või kodulehele. Või sisu koostamine kliendi poolt etteantud materjalide põhjal. Lähtume kliendi teenustest ja toodetest. Loome sisu sellises võtmes, et see pakuks olemasolevatele kui tulevastele klientidele väärtust. Sisu töötleme selliseks, et see oleks hästi nähtav otsingumootorites. Sisu jagame ka erinevate kanalite kaudu nagu uudiskirjad, sotsiaalmeedia kui ka kodulehel endal. Sisu peab katma erinevad kliendi persoonad kui ka etapid, et kogu turundus oleks võimalikult efektiivne.

Automatiseeritud e-posti turundus

Selle teenusega liidame kliendi automatiseeritud tarkvaraplatvormiga, kus erinevad kliendid jagatakse erinevatesse segmentidesse ja nendele luuakse automatiseeritud tunnelid, mis tõstavad teenuse või toodete konversioonimäära väga hästi. Eesmärk on haldus- ja inimfaktorit vähendada ning kogu kliendi püüdmine viia maksimaalselt automatiseerituks. Süsteemid suudavad inimeste käitumisi monitoorides väga täpselt sihtrühmasid koostada ja neile kõige õigemat sõnumit ja sisu edastada.

Uue põlvkonna digitaliseerimine

Digiturundus on teenus, mille kõige suurem kasutegur avaldub protsesside automatiseerimisest. Erinevate tarkvarade liitmisest selliselt, et kõik protsessid toetaksid maksimaalselt ettevõtte vajadusi ja strateegiaid. Inimfaktorit minimaliseerides ning uue põlvkonna AI-d maksimaliseerides. Selles protsessis lähtutakse väga ärilistest strateegiatest kui ka kliendi persoonadest. Protsess on pikk, kuid lõpptulemus aitab säästa palju inimtööjõudu ning viia ettevõtte protsessid uuele tasemele.

Digianalüütika

Digiturundus on erinev võrreldes tavaturundusega selles osas, et digiturundust saab väga täpselt mõõta. Mõõtmine annab väga kiire tagasiside: kas mingi kanal on kasumlik või hoopis kahjumlik. Igat kulutatud ühikut saab võrrelda tulemustega. Digianalüütika eeldab võimsate analüütiliste tarkvarade kasutamist. Andmeid tuleb õieti lugeda ning nendest ka õigeid järeldusi teha. Milline on põrkemäär, sessiooni pikkus, konversioonimäär, jne. See eeldab tarkvarade põhjalikku tundmist ning kogemust. Erinevad andmed annavad väga hea sisendi turundustööde teostamiseks ja ka strateegiate loomeks.

Vajadus olemas?

Võtke ühendust juba täna ja viime teie äri järgmisele tasemele!