Kodulehe audit

Kodulehe audit ehk kodulehe analüüs

Mida annab kodulehe analüüs?

Kodulehe analüüs annab kliendile teada, mis on kodulehel hästi ja mis on halvasti. Töö tulemusel valmib tegevuskava, mida tuleks kodulehel arendada või muuta, et koduleht toimiks võimalikult hästi. Samuti annab analüüs teada, milline reklaamikanal on mõistlik ja milline mitte.

Töö käigus analüüsitakse:

  • checkkasutajate käitumist
  • checktehnilist korrasolekut
  • checkotsingumootorite sõbralikkust

Kasutaja käitumise analüüsi teostame Google Analyticsi ja ekraanivideote põhjal. Selgitame välja, millised turunduskanalid töötavad hästi, millised halvasti. Analüüsime kasutajate käitumist lehel, et tuvastada probleemseid kohti, mida oleks vaja parandada. Tihti kasutajad ei oska või ei saa aru, kuidas lehte õieti kasutada. Tihti mingi protsess jääb kliendil lehel pooleli. Vaatleme reaalselt, kuidas külastajad kodulehel käituvad ning analüüsime sügavuti Google Analyticsi andmeid. Tulemusena saame aru, kus on lehe kitsaskohad ja mida oleks vaja muuta, et külastajad saaksid lehel korrektselt hakkama.

Tehniline korrasolek on oluline, et tagada lehe korrektne toimimine. Tihti lehtedel esinevad vead võivad kahjustada ettevõtte mainet. Tehniline korrasolek on ka oluline otsingumootorite jaoks. Tehniliselt halvas olukorras lehekülg on halvasti nähtav ka otsingumootorites. Tehnilisi aspekte on väga palju alates erinevates seadmetes korrektse kuvamisega kuni koodivigadeni välja.

Otsingumootorite sõbralikkuse analüüsis kaardistatakse lehe hetkene olukord. Kas lehel on elementaarsed SEO elemendid kasutusel ja kas leht on otsingumootoritele sõbralik. Analüüsime nii tehnilist kui ka sisulist poolt.

Kõikide analüüside tulemusena koostatakse tegevuskavad, mida oleks mõstlik teha ja mida mitte. Tegevuskava teostades kodulehe hügieen ning nähtavus muutuvad paremaks ning kokkuvõttes kodulehekülg toimib paremini.

Soovite analüüsida oma olemasolevat kodulehte?

Võtke meiega ühendust juba täna!