Kodulehe optimeerimine

Tanel Taluri

Milleks mulle seda vaja on?

Kodulehe optimeerimine, kus seda vaja on ja milleks? Ilmselt nõustute minuga, et täna otsivad enamus inimesi toodete ja teenuste kohta infot internetist. Seega on oluline olla pildil ehk nähtav oma teenuste või toodetega otsingumootorite otsingutulemustes. Kõik äriettevõtted soovivad olla nähtavad oma teenuste ja toodetega klientidele. Statistika põhjal saab väita, et 99% inimesi ei vaata kaugemale otsingutulemustes kui esimene lehekülg. Seetõttu tekib konkurents, kes asub oma toote või teenusega otsingutulemustes eespool. Kodulehe optimeerimine on teenus, millega parandatakse interneti otsingumootorites kuvatavaid positsioone märksõnade lõikes. Siin ei maksa segamini ajada tasulist reklaami ja orgaanilist tulemust. Kodulehe optimeerimine tegeleb orgaaniliste positsioonide parandamisega. Töö tulemusena suureneb kodulehele külastajate arv märksõnadega, mis on vastavuses Teie toodete või teenustega. See omakorda kasvatab teenuste või toodete tarbimist.

Mismoodi seda tehakse?

Iga projektiga on oluline teostada SEO analüüs. SEO analüüsis käsitletakse märksõnasid, millele on mõistlik keskenduda, konkurente sihtturul, valdkonna spetsiifikat ning kodulehe SEO auditit. Kõik see oleks sisendiks järgnevatele töödele ehk sellest kujuneb SEO strateegia.
Peale analüüsi ning strateegia kujunemist teostatakse peamiselt kahte tüüpi töid. Tööd jagunevad lehe sisemisteks ja lehe välimisteks töödeks. Sisemised tööd on seotud kõigega, mis on kodulehel. Lehe välimised tööd on seotud kõigega, mis asub kodulehest väljaspool. Sisemiste tööde hulgas on näiteks kodulehe koodivigade parandused, struktuuri ja sisu optimeerimine, tehnilised parendamistööd tõstmaks kasutajasõbralikkust. Lisaks sisutööd nagu artiklite loome. Väliste tööde hulgas ehitatakse peamiselt tagasiviiteid kodulehele, seotakse kodulehe bränd sotsiaalmeediaga, teostatakse lokaalset SEO-d jpm. Nagu mainitud käib töö juurde pidev analüüsimine.

Kodulehe optimeerimine – 4 sammu tsükkel

Kodulehe analüüs, märksõnade analüüs, konkurentide analüüs, valdkonna analüüs. Kõik need loovad sisendi SEO strateegiaks.
Lehe parendamine nii koodis kui ka sisus. Siia alla kuulub tehniline töö kui ka sisutekstidega toimetamine.
Väliste linkide ehitamine. Sotsiaalmeediaga sidumine ja paljud tööd, mis aitavad tõsta lehe autoriteetsust otsingumootori silmis.
Märksõnade, positsioonide ja üldise nähtavuse monitoorimine. Samuti jälgime konkurente ja nende tegemisi. Lisaks raporteerimine tulemustest kliendile.

Kui kaua võtavad tulemused aega ja kui kaua peaks SEO teenust tarbima?

Võttes näiteks meie praktika põhiselt keskmise kliendi, keskmise raskusastmega sihtriigis võib väita, et esimesed tuntavad tulemused saabuvad keskmiselt 6 kuu pealt. Mõnikord varem, mõnikord hiljem. Töö maht peab olema mõistlikus suurusjärgus. Liiga usin tegutsemine võrreldes valdkonna keskmisega võib põhjustada vastupidise tulemuse. Liiga vähene jälle ei too piisavalt kiiresti tulemusi. Tööd peaks jätkama seniks kuni võimalik kuna konkurendid toimetavad samuti. Vajadusel saab ka alati heade tulemuste saavutamisel lisamärksõnadega toimetama hakta.

Kuidas tulemusi mõõta?

SEO tulemusi mõõdetakse peamiselt märksõnade positsioonidega. Kui valitud märksõna, mis ennem ei figureerinud esimesel otsingutulemuste lehel tõuseb esimesele lehele ja seal veel võimalikult kõrgele – loetakse eesmärk saavutatuks. Kliendid tavaliselt tunnetavad tulemusi hetkel kui märksõnad on saavutanud head positsioonid päringute või ostude kaudu. Iga kuu raporteerime kliendile tulemustest ning tehtud töödest.

Video 1: Kuidas kontrollida oma kodulehe nähtavust märksõnadest lähtuvalt

Kas saab anda garantiisid?

Garantiisid paraku antud valdkonnas lubada ei saa. Tegemist on ikkagi pideva konkurentsiga, kus teised osapooled kõik toimetavad enda huvides ning x faktorid on pidevas muutumises. Agentuuridesse, kes annavad kindlaid lubadusi, tasuks suhtuda ettevaatlikult, kuna tegemist võib olla lihtlabase petuskeemiga või kasutatakse töödes illegaalseid meetodeid, mis võivad Teie brändi varem või hiljem kahjustada. SEO agentuur ei saa ka vastutada, kas ja kui palju Teie tooteid tarbitakse. Seda seetõttu, et me ei saa vastutada firma brändi, toodete ja teenuste kvaliteedi, konkurentsi, kodulehe või e-poe kasutajasõbralikkuse jpt. elementide eest. Küll saab vastudada lehe üldise nähtavuse paranemisega mingi aja jooksul ja sealt ka omakorda ostude/päringute suurenemist.

Milliseks kujuneb kodulehe optimeerimise hind?

Hind tuleneb töö mahust. Mida keerulisem valdkond ja sihtturg seda rohkem on vaja teostada sisendtöid. Orienteeruvad mahud algavad lihtsamatel turgudel 250€ ja lõppevad keerulistel turgudel tuhandetes eurodes. Hinnastamisel teostame eelanalüüsi, et hinnata potentsiaalset töömahtu.

Mis riikides oleme toimetanud?

Oleme tuttavad Eesti, Soome, Rootsi, Norra, USA, Inglismaa, Kanada, Saudi-Araabia, Austraalia, Šveitsiga. Usume, et meie kogemustepagas on piisav, et julgeme vastu võtta ükskõik millise väljakutse.

Millised on meie referentsid?

Kontaktide kaudu jõudsin aprilli alguses Marketing Sharksin’i. Juba esimesel korral jäi väga positiivne mulje, kuna eesmärgid seati väga kõrgele. Diana sõnad olid: „100% tulemusi me kahjuks garanteerida ei saa, kuid on tulnud ette, et suudame üllatada“. Täpselt nii ka läks. Lepingu sõlmisime 20.aprillil. Arvestades seda, et meie valdkonnas ei ole märksõnadega tulemuste saavutamine lihtne, olime juba kuu möödudes Google’s esilehel! Kiired tulemused panid tõsiselt hämmastama ja ma ei uskunud ausaltöeldes esmalt nedesse. Julgen soovitada.

Koostöös Marketing Sharksiga analüüsisime, milliste märksõnadega potentsiaalne klient meid internetist otsib ning viisime enda kodulehed märksõnadega vastavusse, mille tulemusena päringute arv kodulehelt kolmekordistus!

Marketing Sharks-i SEO spetsialist

kodulehe optimeerimine

Taneli IT valdkonna kogemus ulatub aegadesse, kui veel Internet oli leiutamisel. Ta teab, mis on assembler ja kuidas võiks mõelda otsingumootori robot. SEOga hakkas ta tegelema sügavuti Austraalias aastal 2010, kus SEO tase oli väga kõrge. Erinevaid SEO projekte, milles ta kaasa on löönud on palju, alates Eesti väikesest turust kuni globaalsete turgudeni välja. Klientidelt ootab ta usaldust ja koostöövalmidust. Vastu pakub läbipaistvat koostööd, mis viiks win-win resultaadini.

 

 

 

 

 

Lisaküsimuste ja huvi korral palun võtke meiega ühendust alloleva vormi kaudu.