Kodulehe tegemine

Kodulehe tegemine WordPressile

Kodulehe tegemine – 10 korda mõõda, 1 kord lõika

Kodulehe valmistamine on päevakorras? Usun, et nõustute kui väidame, et kodulehe arendaja partnerivalik on keeruline.

Igal teenusepakkujal on omad tugevused ja nõrkused. Hinnad on seinast seina. Millist platvormi valida? Milline on see protsess?

Kirjeldame lahti enda praktikast lähtuvalt kõige elementaarsemad aspektid, millele peaksite mõtlema.

Koduleht loob esmamulje teie ettevõttest
Kodulehe puhul on tähtis, et see kannaks edasi teie ettevõtte parimaid omadusi. Koduleht ei saa enam ammu olla visiitkaarti tüüpi lahendus, vaid see on tugev müügikanal olemasolevate klientide kinnistamiseks ja uute klientide leidmiseks. Kui koduleht tundub kehv, siis seostatakse seda automaatselt ka ettevõtte kvaliteediga. Mis saaks olla hullem kui ebamugav koduleht, kus ei leia midagi üles ja miski asi ei tööta korrektselt. Arvestama peab ka valdkonnaga ja sihtturuga – need omadused mõjutavad kogu internetiturunduse strateegiat ning ka selle alustala kodulehte ja tema arendust. Seetõttu pakub Marketing Sharks kvaliteetseid kodulehti tervikuna arvestades ka teiste oluliste elementidega.

Ärilised eesmärgid
Koduleht peab aitama teie äritegevusele kaasa, mitte seda pidurdama. Seetõttu on vajalik kaardistada teie äri tänane seis kui ka tuleviku strateegia. Äristrateegiate analüüs annab meie meeskonna spetsialistidele sisendi, et kodulehe valmistamisel arvestada just teie äri spetsiifikat. Kodulehe eluiga muutub pikemaks ja koduleht on teie ärile kasumlik ja suurepärane müügikanal. See annab teile suurepärase eelise võrreldes harju keskmiste lehtedega, kus sellega arvestatud ei ole. Kindlasti peab analüüsima kodulehe külastajaid, kes ta on ja kuidas ta kodulehel käitub. Seadistama kodulehel kontaktvormid või ostukorvid selliselt, et kõik oleks mõõdetav ning jälgitav. Lehe kasutajamugavus peab täiel määral toetama ettevõtte kliendi segmenti. Kõik need tegevused aitavad väga lihtsalt aru saada, kuidas koduleht toimib ja milline internetiturunduse kanal on teile kasumlik ja milline kahjumlik. Samuti loote suurepärase konkurentsieelise võrreldes konkurentidega, kes eelpoolnimetatud aspekte ei arvesta.

Haldamise lihtsus ja mugavus
Kodulehed valmistame WordPressi platvormile, mis on tavakasutajale lihtne ja arusaadav. Haldamine peab olema lihtne ja mugav ning tihti tähendabki see seda, et on vaja luua erilahendusi lihtsustamaks kodulehe haldamist. Lisaks vajadusel aitame klienti lehe haldusega kui tal selleks aega või tahtmist pole. WordPress on maailmas enimkasutavamaid platvorme. Teil ei ole kunagi probleeme arendajate leidmisega ega ka lisarenduste tegemisega. WordPress kannatab väga lihtsaid kui ka keerukaid arendusi.

Kvaliteet tagab usalduse
Kodulehe tegemise juures jälgime, et see oleks kvaliteetselt teostatud, kasutajasõbralik ja vastaks tänapäeva veebistandarditele. Meie kogemus on Eesti turul alates aastast 2012 ja meie meeskond on ainult spetsialiseerunud WordPressile ja peame ennast selles vallas ekspertiteks. See tähendab, et kõik kirjutatud koodiread vastavad dokumentatsioonile. Tehniline teostus on väga oluline kuna edasised arendused on võimalikud ainult sellisel juhul, kui arendus on teostatud kvaliteetselt vastavalt dokumentatsioonile. Kõik meie loodavad kodulehed on toimivad nutitelefonides, tahvelarvutites kui ka tavaarvutites. Anname ka loodud töödele garantii ning korraliku kasutajatoe.

Kodulehe nähtavus otsingumootorites
Kodulehe optimeerimine esmasel tasandil on samuti osa projektist, kui tellite kodulehe meilt! Selle töö tulemusena on juba koduleht peale avalikustamist koheselt paremini nähtav kui enamus teie konkurente. Järelteenustena on võimalik edasi minna erinevate internetiturunduse teenustega.

Meie tööprotsess on läbipaistev ning annab maksimaalse tulemuse kliendi jaoks.

Kodulehe hooldus ja arendustööde partner?
Kodulehe valmistamine on üks asi – teine asi on kas kodulehe valmistaja on suuteline ka hilisemalt arendusi teostama ja ka kodulehte elementaarsel tasemel hooldama. Enamus meie klientidest ei pea otsima endale kolmandat osapoolt lahendamaks neid muresid. Teostame terviklahenduse ja kliendil on võimalik alati meie käest juurde tellida tulevikus lisaarendusi kui ka elementaarset hooldust. Selle tagab jätkusuutlik ja pühendunud meeskond.

Kvaliteet

Oleme algusest peale ainult keskendunud WordPressile ja seetõttu saame väita, et tunneme seda läbi ja lõhki.

Kogemused

6 aastaga oleme teostanud väga erinevaid lahendusi alates lihtsatest maandumislehtedest kuni väga eriliste erilahendusteni.

Terviklikkus

Teeme kodulehti lähtudes kliendist. Teeme rätseplahendusi just selles võtmes, et investeeritud kulu tooks kliendile tagasi mitmekordse tulu.

Kodulehe tegemine, milline on protsess?

Läbimõeldud ja planeeritud protsess tagab hea tulemuse. Projektijuhtimine on kriitilise tähtsusega ja õigete etappide läbimine õiges järjekorras vähendab otsustavalt vigasid nii kliendi kui ka teenusepakkuja poolt. Nagu maja ehitamiselgi on vajalik planeerimine ja tegevuskavad vastavalt plaanile. Seega oleme aastatega lihvinud oma tegevuskava ning protsessi selliseks, mis loob kõige paremaid tulemusi. Iga klient on erinev ja me lähtume kliendist. Klassikaliselt saab aga eduka projekti protsessi visualiseerida selliselt:

Kodulehe tegemine: 10 sammu edukaks projektiks

 • 1. Kohtumine - analüüs ja strateegia püstitamine
  Kohtumine meie või kliendi juures. Kaardistatakse olukord hetkel ja kliendi äristrateegiad. Sellest lähtuvalt luuakse kodulehe loome strateegia.
 • 2. UX - user experience ehk kasutaja mugavuse projekti loomine
  Lähtuvalt kodulehe strateegiast luuakse kodulehe struktuuri näidis, kus iga element on läbi mõeldud kandmaks edasi kliendi äristrateegiat.
 • 3. UI - user interface ehk disaini loomine
  Lähtuvalt UX struktuurist luuakse visuaalne disain, milline hakkab välja nägema kodulehekülg.
 • 4. Programmeerimine standarditest lähtuvalt
  Disaini viimine WordPressile ja funktsionaalsuse programmeerimine W3C standardeid jälgides.
 • 5. Sisu koostamine ja lisamine
  Sisutekstide koostamine. Sisutekstide ja meedia lisamine kodulehele vastavalt kavale.
 • 6. Testimine
  Testimine ja vigade parandused. W3C standardi test, skaleervuse ja erinevate seadmete test, kasutaja test.
 • 7. Haldamise koolitus kliendile koos koolituse video loomega
  Halduskoolituse läbiviimine kas meil või vajadusel kliendi kontoris. Koolituse käigus luuakse ka ekraanivideo, mida jagatakse hiljem kliendiga.
 • 8. SEO seadistused - kodulehe otsingumootoritele sõbralikuks seadistamine
  Kodulehe standard SEO seadistustööd. Lehe metade seadistused, sisupuu aktiveerimine, Google Search Console konto seadistus. Ehk kõik esmased sammud selleks, et teie koduleht oleks nähtav.
 • 9. Turvaseadistused, edasiseks lehe kaitseks ja monitoorimiseks
  Turvamoodulite seadistused edaspidiseks monitoorimiseks ning lehe kaitseks.
 • 10. Lehe avalikustamine ja varunduse tegemine
  Lehe avalikuks tõstmine. Kogu lehest koopia loomine varunduse eesmärgil.

Millest kujuneb kodulehe hind?

Kodulehe hind on tihti element, mille alusel paljud kliendid oma ostuotsuse teevad. Hinnad nii Eesti kui ka globaalset on väga erinevad. Miks siis on ühelt teenusepakkujalt hind kordades odavam ja teisel kordades kallim?

Vastus on tegelikult lihtne! Hind baseerub töömahul ja tunnihinnal. Palju tehakse kodulehega tööd ja mis on teenusepakkuja tunnihind. Sellest tulenevalt saabki teenusepakkujad ära klassifitseerida.

Üldiselt saab väita, et mida odavam on hind seda odavam on tunnihind ja väiksem on töömaht. Seetõttu soovitamegi teenusepakkujalt küsida võimalikult täpset kalkulatsiooni erinevate tööde osas – et tekiks võrdlusmoment ja ka arusaam, mille eest te maksate.

Võib üsna kindlalt väita, et kallim tunnihind on eelduseks kvaliteetsele tööle ja samas kvaliteetne teenusepakkuja teeb tööd kiiremini kui odav teenusepakkuja.

Ennem otsuse tegemist tasuks kindlasti kohtuda vähemalt 2-3 erineva teenuspakkujaga. Sellega maandate riske oluliselt. Kas teenusepakkujal on kontor, kui suur on nende meeskond, milline nende pädevus ja kas need inimesed sobivad üldse teiega. Petised ja amatöörid üldiselt teevad kõik selleks, et kohtumist vältida või siis kohtuda teie juures.

Mille põhjal teenusepakkujat valida?

Nagu eelnevalt mainitud on kahjuks selles valdkonnas palju turusolkijaid ja petiseid. Seetõttu on väga oluline, et teenusepakkujaks saab valitud pädev ettevõte, kes suudab ja viib projekti edukalt lõpuni. Liiga tihti jõuavad ka meie juurde kliendid, kes on mitmeid kordi eelnevalt petta saanud. Valdkond on keeruline ja keeruline on ka klientidel hinnata, kes on see õige ja kes on see vale.

Toome välja mõned näpunäited lihtsustamaks valikut potentsiaalse teenusepakkuja valimiseks.

Milline on teie eelarve?

Eelarve kujuneb kodulehe arenduse töömahust ja tunni hinnast. Mida suurem on töömaht seda suurema eelarvega peaks arvestama. Eelarve korraliku ja toimiva kodulehe puhul algab ikkagi paarist tuhandest eurost. Alla selle hinnapiiri on töömaht või siis tunnihinnad väga madalad, mis reeglina ei tähenda head.

Kas osta hinda?

Hinda ostes riskite pooleljääva projektiga või nigela tulemusega, mis võib kahjustada teie ettevõte mainet. Ei ole harv juhus, kus klient on juba 2 korda saanud petta, ostes hinda. Jah 200 eurone leht võib tunduda ahvatlev, kuid tihtipeale teostust ei tule või kui tulebki, siis ei kannata see päevavalgust.

Tehtud tööd?

Milline on nende portfoolio, kas seal on 5 või 50 tööd ja millised need on ehk samastumine? Kui teenusepakkuja teostab töid, siis kvaliteetse töö puhul julgeb ta enda poolt teostatud projekte ka eksponeerida. Ei ole raske aru saada kvaliteedist, milline on ilus, toimiv ja professionaalne koduleht ja milline mitte. Veel enam, kas portfoolios on 5 tööd või 500 tööd – kumba teie usaldaksite?

Kohtumine?

Enne ostuotsuse tegemist soovitame kindlasti teenusepakkujaga kohtuda, tutvumaks meeskonna ja ettevõtte auraga. Hea tulemus sünnib heast koostööst. Kui teenusepakkuja on ebameeldiv, siis koostöö ei suju ka kõige paremini. Kohtumisel saab ka aru, kui kogenud teenusepakkuja on. Kas ta pakub mingit lisandväärtust – milline on nende meeskond ja aura. Kõik need elemendid on väga olulised.

Kas kliendid on rahul?

Tasub uurida eelnevatelt klientidelt tagasisidet. Kas teie palkaksite inimese ilma tema CV-ta? Ilmselt mitte ehk sama kehtib ka teenuseostu puhul. Kui teenus on piisavalt kallis, tasub alati teistelt uurida selle ettevõtte tausta. Kuidas nemad koostööd nägid – tihti võib sealt saada väga head informatsiooni enne ostuotsuse tegemist.

Teenusepakkuja taust?

Lihtne on ka teenusepakkujat kontrollida läbi erinevate inforegistrite, mis on nende käive, kas neil on maksuvõlgnevusi. Ettevõte, kes on tegutsenud alla aasta või ei maksa makse või on maksudega punases. Need on esimesed ohumärgid, mida tasub jälgida. Mis siis juhtub, kui te olete esimese arve tasunud ja see ettevõte sisuliselt kaob?

Googelda teenusepakkujat

Kui on tegemist petturiga või turusolkijaga, siis üldiselt Internetis nende firma või omanike nimi on vastavalt ka nähtav. Googeldage omanikke kui ka firmat. Võtab aega paar minutit aga info, mis välja tuleb võib oluliselt muuta teie ostuotsust.

Google eksperdid?

Kui nad väidavad, et on Google spetsialistid – kas nad ka siis ise välja tulevad oma teenustega Google otsingus? Pange Google otsingusse mõni nende teenuse nimetus ja vaadake, kas nad on nähtavad või mitte. Väita võivad kõik – praktika ja tulemused räägivad aga enda eest.

Arenduse pädevus?

Kas arendus on neil majas sees enda meeskonnaga või ostavad seda kuskilt sisse? Loob eeldused kiireks reageerimiseks ja kvaliteediks. Alltöövõtt on mudel, mis ei pruugi olla kõige parem mudel.

Millised nad ise on?

Milline on nende enda koduleht? Tihti kingsepp on küll paljajalu aga siiski…


Soovite uut kodulehete?

Võtke meiega ühendust ja leiame parima lahenduse!